Uppdraget av regeringen är att under en längre tid följa utvecklingen av hot och våld mot förtroendevalda. Brå ska inrätta en referensgrupp för att säkerställa och utveckla statistiken. Första mötet är inplanerat i slutet av oktober.
Brå vill gärna ha Lennart Gustafsson från Riksdagens säkerhetsavdelning i denna referensgrupp.
Inbjudan att delta i referensgruppen är skickad till Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna samt Sigtuna kommun, Stockholms stad, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Säpo samt Uppsala läns landsting.
 
Tonchi Percan