Erik Wennerström kommer närmast från utrikesdepartementet, där han i dag jobbar som folkrättsrådgivare. Han har tidigare också jobbat med rättsväsendefrågor på justitiedepartementet och har disputerat i juridik.
 
Han ersätter Jan Andersson, som i september i år valde att lämna Brottsförebyggande rådet. Då hade han varit där i 32 år, varav de senaste nio åren som generaldirektör.
 
Erik Wennerström börjar den 1 februari 2012.
 
Ardalan Samimi