Webbyrån Comprend har i höst inlett ett samarbete med Cision som levererar tjänster för förtjänta medier, bland annat distribution av nyheter. Nu häger pr-byrån Box på med ett samarbete med en annan nyhetsdistributör.
Det är Box Communications och nyhetsdistributören Bequoted som inleder ett samarbete. Tanken är, liksom Comprend-Cision att lyfta börsbolags ir-kommunikation,

Box Communications ska inom samarbetet erbjuda kommunikationstjänster till börsbolag så att det kan ”uppnå en rättvisande värdering”. Bequoted ska säkerställa ”att all finansiell kommunikation distribueras på ett korrekt sätt och att den även samlas på en professionell och ständigt uppdaterad IR-webb” sam utveckla hemsidor.

”Vi märker ett stort behov av en bredare och djupare förståelse för vad man kan åstadkomma med effektiv kommunikation bland våra kunder. Det här samarbetet tror vi kommer att vara gynnsamt för alla parter”, kommenterar Thomas Lindgren, vd Bequoted.