Box Communications ökade omsättningen med 15 procent till 1,9 miljoner kronor. Rörelseresultatet var även denna gång negativt: -112 400 (-12800) kronor.  Detta efter att personalkostnaden ökat med 41 procent till 1,6 miljoner kronor. Byrån hade oförändrat 2 snittanställda.