Försäljningen tillkännagavs i dag. Mitt Alby lägger 705 miljoner för lägenheterna, 540 000 kronor per styck. Samtidigt har sedan en tid protester och namninsamlingar mot försäljningen skett. ”Alby är inte till salu” anser sig ha fått ihop de 6 500 namn som behövs för en folkomröstning.
 
Processen med sälja 1 300 av totalt 3 300 lägenheter har pågått i ett halvår och har beslutats om av kommunfullmäktige, berättar Cina Gerdin, kommunikationschef på Botkyrkabyggen.
 
‑ Vi har fått i uppgift att hitta en köpare som till så stor del som möjligt uppfyller kommunens krav, säger hon.
 
Krav har ställts på långsiktighet, miljöambitioner och lokal närvaro och renoveringen ska ske i samma takt som Botkyrkabyggen hade tänkt. Men, bland annat Vänsterpartiet Storstockholm, anser att det inte finns några bindande krav egentligen. Och Cina Gerdin instämmer till en del i det.
 
‑ Nej, vi har inga avtal om långsiktigt ägande. Det är svårt att skriva avtal om det. Men det regleras av att företaget förbinder sig att anställa personer, sätta upp lokalkontor och samverka med lokala föreningar.
 
Vad innebär affärerna för de boendes kostnader?
‑ Hyrorna sätts i förhandling med hyresgästföreningen. Köparen har sagt att ambitionen inte är att lyxrenovera utan att ambitionerna är desamma som för Botkyrkabyggen.
 
Hur hanterar ni alla upprörda människor som protesterar?
‑ Det är svårt. Vår huvuduppgift är att kommunicera med de boende. Men namninsamlingen riktar sig till kommunen (Botkyrka) som ska gå igenom den. Alla boende har fått brev hem i dag och vi har erbjudit tolkhjälp. De som protesterar separerar inte oss och kommunen. Vi genomför bara försäljningen som kommunen har beslutat om.
 
Vad får ni höra?
‑ En hel del invektiv mot mig. Det är inte så kul. Samtidigt försöker jag se bortom det och att det handlar om engagerade människor som vill något med sin förort. Men det svider, det gör det.

Det ska också ha varit oroligt kring ett möte på Grindtorpsskolan tidigare i dag mellan köparen, kommunen och Botkyrkabyggen.
 

‑ Det var oroligt ett tag. Vår personal uppfattade situationen som hotfull. Men det lugnade ner sig när vi och lokala krafter gick ut och pratade med dem.
 
Och inte nog med det. SVTs Stockholmskanal ABC anklagar Cina Gerdin för att ljuga då hon sagt att hon styrt om mötet med journalisterna till Tumba, men att de ändå hittar henne på plats vid Grindtorpsskolan. Cina Gerdin berättar:
 
‑ Våra medarbetare uppfattade det som en hotfull situation. Därför ville vi flytta medias intervjuer til Botkyrkabyggens huvudkontor i Tumba, för att de skulle kunna intervjua i lugn och ro.Sedan visade det sig att det inte var så farligt så då var vi kvar. Jag har bett SVTom ursäkt för det.