Renoveringen dröjer och inflyttningen till kvarteret Brunkhalsen kan bli aktuellt tidigast 2020.
 
De planerade 90 lägenheterna var tänkta att ersätta samtliga i övernattningsrum i Ledamotshuset. På kort sikt måste 52 övernattningsrum ersättas. På längre sikt måste även övriga bostäder ses över.
Sammanlagt har 282 ledamöter rätt till övernattningsbostad.
riksdagen funderar på tre förslag för att lösa bostadsbristen för ledamöterna
* nyproduktion
* ombyggnad
* upphandling av en omlokaliseringstjänst
 
Tonchi Percan