En större andel svenska bolag ställer sig bakom FN Agensa 2030. Men få kopplar sin verksamhet med något av FNs 169 delmål. Det visar en rapport från pr-byrån Aspekta, som åter har granskat de 220 största svenska börsbolagens hållbarhetsrapportering.

Rapporten visar att 58 procent av de undersökta bolagen väljer att följa FNs Agenda 2030 med dess 17 globala utvecklingsmål. Det kan jämföras med fjolårets undersökning där andelen låg på 45 procent. Men enligt Aspekta har knappt vart femte bolag koppla sitt arbete något av de 169 delmålen.

4 procent av företagen arbetar med samtliga 17 mål.  91 procent väljer att arbeta med färre än tio mål. Två av fem bolag motiverar dock inte varför de har gjort sina val av FN-mål.

Det vanliga FN-målet som företagen uppger att de arbetar med är anständiga arbetsvillkor, 74 (75) procent. Näst vanligast är hållbar konsumtion/produktion 73 (73). Den tuffare utmaningen att lösa klimatfrågan minskar från 67 till 61 procent.