Enligt Bonnier News handlar det om att samordna organisationerna för läsarintäkter och annonsförsäljning i en gemensam, kommersiell avdelning som ska dra in intäkterna. Bonnier News vill också öka samarbetet mellan den nya kommersiella avdelningen och Bonnier News techorganisation. Tanken är att ”effektivisera, hitta nya arbetssätt samt öka kunskapsdelningen mellan team och avdelningar”.
Den nya organisationen ska vara på plats i januari 2023.

Arbetet sker under ledning av Bonnier News kommersiella chef Alexander Lydecker.

”Vi ser stor potential att öka våra kommersiella intäkter, från både läsare och annonsörer. Fram till nu har vi jobbat med kunder och produkter i silos, men genom den här samordningen skapar vi synergier och ökade chanser till större kunskapsutbyte”, kommenterar han.