Det är Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider och Arbetarbladets politiska redaktör Jenny Wennberg som kör i gång Veckans vänster. Nyhetsbrevet ska bjuda på ”veckans viktigaste, bästa och mest läsvärda ledartexter”. Förutom texter från de två redaktörerna kommer brevet att innehålla texter från riksdagsledamöterna Sofie Eriksson (s), Kajsa Fredholm (v) och Dala-Demokratens ekonomijournalist Per Lindvall.

Första numret kommer fredagen 3 mars. Därefter ska brevet komma varje fredag.

”Det är helt enkelt så att det finns behov av vänsterröster i ett borgerligt dominerat politiskt medieklimat”, kommenterar Göran Greider.

”Arbetarbladets och Dala-Demokratens ledarsidor är två av ytterst få motpoler till den nästan totala borgerliga dominansen i svensk press och i debatten. Det är viktigt att nå ut så brett som möjligt med de röster som finns på vänsterkanten och det här är ytterligare en plattform för det”, kommenterar Jenny Wennberg.