Bonnier News förvärvar den österbottniska mediekoncernen HSS Media med tidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten. Liksom Hufvudstadsbladet kommer tidningarna att ingå i Bonnier News affärsområde Dagens Nyheter.

Säljare är Harry Schaumans Stiftelse (HSS). Bonnier köper samtliga aktier. Affären är villkorad på så sätt att att Bonnier News ska att ge ut tidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten ”i minst tio år framöver”, enligt Bonniers pressmeddelande.
I affären ingår även lokalradiostationen Radio Vaasa och marknadsföringsbyrån Seger Marketing.

Affären innebär att Bonnier News köper samtliga aktier i HSS Media av Harry Schaumans Stiftelse (HSS).

”Koncernen är välskött, lönsam, har kommit långt i sin digitala transformation och har framförallt en stark position och viktig uppgift i det österbottniska samhället”, kommenterar Anders Eriksson, vd för Bonnier News.

Hos Bonnier kommer de österbottniska tidningarna att ligga under Dagens Nyheters affärsområde under ledning av Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodariski. Han kommenterar:

”HSS Medias tidningar har en nyckelroll för svenskspråkig kultur i Österbotten. Vi tror att Bonnier News och Dagens Nyheter kan skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av journalistiken samt en långsiktig utgivning av tidningarna”.