Hidden Dreams, som har tagit hjälp av skattebyrån Unum Tax, berättar att man har fått ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden uttagsbeskattning. Ärendet gäller ett av Hidden Dreams portföljbolag som Skatteverket ville uttagsbeskatta.

”Som bolagsbyggare startar vi nya bolag på löpande band och för att utveckla framgångsrika företag så behöver man välincentiverade team. KPOer är ett vitalt instrument för att åstadkomma detta i unga företag. Även om förfarandet med teckningsoptioner tidigare har accepterats av Högsta förvaltingsdomstolen, har det fortfarande varit osäkert om överföringen av teckningsoptioner till de anställda kan föranleda uttagsbeskattning av bolaget. Om Skatterättsnämndens avgörande står sig, så är den sista osäkerheten i detta avseende helt undanröjd, vilket är en otrolig vinst för alla Sveriges tillväxtbolag, kommenterar Sofia Tångelin, chefsjurist på Hidden Dreams.