Omsättningen landade därmed på drygt 41 miljoner kronor. Borträknat direkt kostnader för verksamheten ökade intäkten med 111 procent till 14 miljoner kronor.

Antal anställda låg oförändrat på fem. Personalkostnaden ökade dock med 71 procent till 7,8 miljoner kronor.

Rörelseresultatet mångdubblades från 605 000 kronor till närmare 3 miljoner kronor. Rörelsemarginalen (brutto) ökade med 3,6 procentenheter till 7,2 procent.

Ägarna tog ut 1,5 miljoner kronor av vinstmedlen.