– Rådet ska arbeta på ett sätt som möjliggör informella diskussioner och utbyte av information i syfte att ge uppslag och inspel bland annat i arbetet med den digitala agendan för Sverige, låter Anna-Karin Hatt hälsa via pressekreteraren.
 
Varför behövs rådet?
– Syftet med gruppen är att testa idéer, utbyta åsikter och dela erfarenheter men också att uppmärksamma och diskutera framtida utmaningar, bland annat inför att vi ska utforma och senare genomföra en Digital agenda för Sverige.
 
Vad är målet?
– Att Sverige ska bli världens mest framgångsrika digitala samhälle. För att vi ska kunna vara det behöver vi en stark, samlad nationell agenda där alla berörda parter samverkar och ställer sig bakom gemensamma mål och prioriteringar.
För att komma dit behövs olika former av dialog och samarbete mellan regeringen och andra aktörer och Digitaliseringsrådet är ett led i det arbetet.
 
Vad ska ni göra?
Rådet ska arbeta på ett sätt som möjliggör informella diskussioner och utbyte av information i syfte att ge uppslag och inspel bland annat i arbetet med den Digitala Agendan för Sverige. På det sättet blir rådet ett rådgivande komplement till Regeringskansliets ordinarie arbete och vid behov ge draghjälp till pågående satsningar.
 
Vad har ni för budget?
– 100 000 kr för år 2011
 
digitaliseringsrådet
Karin Ajaxon, projektkoordinator, Juliagruppen
Eva-Karin Anderman, forskningsansvarig, Siftelsen svensk industridesign
Hans von Axelsson, utredare, Handisam
Ann-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT-och telekomföretagen
Patrik Fältström, Distinguished Consulting Engineer, Cisco
Matilda Gennvi-Gustavsson, Sustainability Director, Ericsson
Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting
Pia Gruvö, chef för Avdelningen för Krypto och IT-säkerhet, Militära säkerhetstjänsten
Peter Gärdefors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet
Mikael Haglund, teknisk direktör, IBM Sverige
Jens Henriksson, internationell sekreterare, Sveriges konsumenter
Anette Holm, IT-direktör, Stockholms stad
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, Örebro universitet
Kristina Höök, professor i Människa-Maskin Interaktion, Stockholms Universitet
Anna Karlsson, grundskollärare, Viktor Rydbergs samskola
Peter Krantz, kommittésekreterare, E-delegationen
Marianne Larsson, projektledare, Teknopol
Martina Lind, entreprenör och grundare av Politometern
Kurt-Erik Lindqvist, verkställande direktör, Netnod
Dennis Pamlin, verkställande direktör, 21st centry Frontiers
Åke Rosandher, chef Center för eHälsa i samverkan
Ola Rosling, verksamhetschef, stiftelsen Gapminder
Anders Sjöman, kommunikationschef, Voddler
Brit Stakston, mediestrateg, JMW
Bosse Svensson, verkställande direktör, mktmedia
Staffan Truvé, forskningsdirektör, Recorded Future
Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik, Stockholms universitet
 
Rolf van den Brink & Therese Johansson