Fotografiskas filial i New York ska återöppna men han tagit fram en ny strategi under intryck av Black Lives Matter-rörelsen.

Fotografiska har varit stängt under corona-pandemin, men återöppnar under de kommande veckorna.  Men strategin ska har rattats om:

* Fotografiska ska nu vara ett ”ett inkluderande hem för kultur”.

* Ledningen genomgår workshops inom mångfald, jämställdhet och inkluderande.

* Partnerskap med icke-vinstdrivande organisationer om rättvist inträde.

* Mångfald i utställningarna med konstnärer från olika bakgrund och som visar verk som tar sig an en ”mängd olika erfarenheter” och ”sätter ljus” på underrepresenterade grupper.

* 15 procent av butiksytan ska gå till svarta konstnärer, 25 procent av alla event ska hållas av varumärken som drivs av icke-vita.

* På scenen ska 60 procent av personerna som uppträder vara icke-vita.

* Fotografiska ska samarbeta med Black Lives Matter.

“De oproportionerliga effekterna av covid-19 på för färgade grupper och polisbrutaliteten tillfogad svarta amerikaner har gjort oss alla mer medvetna och de djupa strukturella orättvisor och systematiska rasism som påverkar svarta, ursprungsfolk och andra färgade grupper”, kommenterar Pam Harris, chef för Fotografiska i New York.