Björn Wahlroos uttalandet om att människor behöver faktiskt bo någonstans sedan han köpt lyxlägenhet åt sin VD Christian Clausens väcker förundran hos oppositionen.
 

Peter Persson (s) angriper Peter Norman i en interpellation för att vara för uppgiven i sin roll som minoritetsägare.
Persson menar att det är märkligt att staten väljer att inte ha en styrelserepresentant i Nordea. Frågor som Peter Persson ställer till Peter Norman är:

”Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att få stöd för sina uppfattningar på Nordeas bolagsstämma?

 
Vilka är dessa uppfattningar, som statsrådet vill verka för, mer än att ifrågasätta bonusar och utdelningar?”
 
Berit Högman (s) pekar på i sin skriftliga fråga till Peter Norman att samma vecka som medierna rapporterade att Nordeas vd får en gigantisk pension och att banken köpt en övernattningsbostad för 22,5 miljoner fattades beslut att lägger ner Nordeas kontor i Sysslebäck i norra Värmland.
 
Berit Högman skriver att invånarna i norra Värmland får nu elva mil att resa till närmaste kontor. Hon skriver att Nordea uppger som skäl att stänga kontoret i Sysslebäck att banken inte klarar av sitt avkastningskrav.
 
I sin fråga till Peter Norman undrar därför Berit Högman:
”Är det statsrådets avsikt att staten som delägare i Nordea ska ha ett ansvar för att banktjänster är tillgängliga i hela landet genom exempelvis skilda avkastningskrav beroende på geografiska förhållanden?”


Tonchi Percan