– Sveriges radio bedriver inte mindre än 28 olika utvecklingsprojekt inom nyheter. Alltid nyheter är det enskilt största projektet. Man kan se det som ett radiolabb i realtid, säger Markus Boger.
 
Markus Boger är projektledare för Sveriges Radios digitala nyhetskanal Alltid nyheter, som har premiär den 3 oktober. Han berättar att kanalen, som formellt heter Alltid nyheter i Sveriges radio, syftar till att utveckla och förbättra radiobolagets nyhetsverksamhet.
– Vi ska experimentera med ton och form, tilltal och teknik. Vi tittar på hur man kan presentera nyheter på olika sätt, jobba med ny teknik för att bli snabbare. Vi testar helt enkelt i skarpt läge olika sätt att utveckla nyheterna på, säger han.

 

Redaktionen består av ett 20-tal personer från både inom och utom Sveriges radio. Bland annat har kanalen knutit till sig Aftonbladet-reportern Evalisa Wallin och bloggaren och frilansjournalisten Fredrik Wass som ska jobba som sociala medier-korrespondent. Yasmine El Rafie har tillfrågats för att jobba som sociala medier-korrespondent, dock har rekryteringen ännu inte formaliserats.
 
Förutom egna reportage och inslag ska kanalen även använda sig av material från andra redaktioner på Sveriges radio.
– Vi samarbetar tätt med andra redaktioner under projektets gång, och tar hjälp av all den kunskap som finns. Men vi har naturligtvis även egna reportrar som ska vara beredda att snabbt kunna rycka ut. Reportrarna ska inte bara jobba med innehållet utan också med formen, säger Markus Boger.
 
Med start den 3 oktober testkörs kanalen, för att därefter utvärderas. Huruvida kanalen sedan fortsätter är oklart.
– Visar det sig att det publika behovet eller att det av andra skäl gör att det här måste permanentas, då tar vi det i ett nästa steg. Men det primära just nu är utvecklingsarbetet.
 
Kommer ni att införliva de nya arbetssätten i andra redaktioner?
– När utvärderingen gör så får man ta till vara erfarenheter från det här projektet. Har vi utvecklat ett nytt arbetssätt eller teknik, så ska det förstås införlivas i den ordinarie verksamheten.

 

Här är några av Alltid nyheter i Sveriges radios medarbetare
Programledare
* Kajsa Norell från Ekot.
* Susanne Rhodiner, från Ekot.
* Mia Bryngelsson, från Radio Stockholm.
* Stefan Elofsson, från P4 Väst.
* Kris Boswell, från Radio Sweden.
 
Producenter:
* Magnus Westerberg, från Ekot.
* Stefan Nilsson, från Ekot.
* Hanna Björkman, från TV4 Stockholm.
* Johan Boström från P4 Göteborg.
 
Ardalan Samimi