Det blir Statistiska Centralbyrån, SCB som får uppdraget. Arbetet startar omedelbart. Undersökningen ska studera svenska väljarbeteenden de senaste 100 åren, valdeltagande bland unga och vilka som blir politiskt nominerade och varför de slutar.
Birgitta Ohlsson vill veta varför ”människor avstår från att rösta och varför förtroendevalda lämnar sina uppdrag” enligt ett pressutskick.
Varför fick SCB uppdraget utan upphandling?
– Vi ansåg att de var mest lämpade. De har tillgång till datamaterialet. Det handlar om att använda det och göra kompletteringar, säger Carl Lagerqvist, pressekreterare hos Birgitta Ohlsson.
 
Gör Folkpartiet en valanalys för skattebetalarnas pengar?
– Nej, så är det inte. Rapporterna blir tillgängliga för alla.