Den låga efterfrågan på bränsle och drivmedel drabbar inte bara den traditionella oljeindustrin som har sett sina priser rasa ner genom botten. Även bolag som Neste, som tillverkar drivmedel från skogsprodukter dras med. Nu vill intresseföreningen Energigas att regeringen säkrar villkoren för medlemmarna under coronakrisen.

Det framgår av en hemställan från Energigas till regeringen i form av finansdepartementet och näringsdepartementet.

Energigas berättar att ”efterfrågan minskar till följd av minskad kollektivtrafik, färre taxiresor och nedstängda restauranger och serveringar” och då finns ”risk att biogasen måste facklas bort istället för att användas som klimatsmart bränsle” eftersom produktionen inte kan stoppas med kort varsel.

Samtidigt är biogas ”en av grundpelarna i Sveriges omställning till en cirkulär bioekonomi och ökad försörjningstrygghet”, argumenterar Energigas.

Energigas begär att följande tillfälliga regler införs följande från regeringen för medlemmar som har hamnat i ekonomiska svårigheter:

* befrielse från energiskatt och koldioxidskatt.

* stöd till produktion av biogas.

* stöd till innovationskluster och demonstration av flytande biogas.