Budgeten, i form av nettoomsättningen, låg på 25, 2 miljoner kronor. Organisationen bantade personalkostnaderna med 8,3 procent till 10,2 miljoner kronor. Bil Sweden kunde trots minskad omsättning ändå leverera ett överskott på 2,2 miljoner kronor, jämfört med 1,9 miljoner konor under 2009.
Personalstyrkan har bantats sedan 2008 då den låg på 15 medarbetare. I dag ligger den på nio snittanställda.