Socialdemokraterna tog flera beslut på helgens kongress i Örebro. Bland annat ska partiet värva minst 10 000 medlemmar. Varje år.

här är besluten S-kongressen fattade
* Minst 10 000 nya medlemmar ska värvas varje år. S ska ha fler än 100 000 medlemmar och 20 procent färre medlemmar ska lämna partiet årligen.

* Varje år, då det inte är val, ska 200 000 väljarsamtal genomföras.

* Fler medlemmar ska delta i den lokala politiska studie- och folkrörelseverksamheten.

* Flexiblare studiemedel för alla som jobbar. Möjligheten att jobba och studera parallellt med arbete ska förbättras. Studiemedel ska kunna användas i en annan takt och på andra nivåer än i dag.

* Staten och arbetsmarknadens parter ska utforma och testa modeller för att stärka lärandet genom hela arbetslivet via ett nationellt samverkansprogram för livslångt lärande på arbetsplatserna.

* Fler grupper ska kunna få låna via CSN till att ta körkort.

* Minst 30 000 nya utbildningsplatser på yrkeshögskola och högskola ska inrättas till år 2025.

* Distansutbildningen ska utvecklas så att fler kan studera i hela landet.

* Lärarutbildningen ska förbättras och det ska bli lättare att studera till lärare och samtidigt jobba i skolan. ”Läraraspiranter”, en ny nationell utbildningsform, införs.