Serneke bygger en 266 meter hög byggnad på Lindholmen i Göteborg. Idag startar försäljningen och marknadsföringen av bostäderna i huset. Något som BerntzonBylund ska hjälpa fastighetsbolaget med. 

Hur fick ni det här uppdraget?
– Det var en pitch där ett antal byråer bjöds in. Vi har jobbat med flera fastighetsprojekt under den sista tiden, Joachim Berntzon, projektledare på BerntzonBylund.

Arbetet är i full gång. Byrån har döpt konceptet kring byggnaden och arbetar med att skapa varumärket. Nybygget fick namnet Karlatornet, ett namn med koppling till adressen där det är lokaliserat och även säger något om höjden av bygget. BerntzonBylund har också tagit fram projektets hemsida och ett prospekt. 

– Det är väldigt speciellt med den här typen av uppdrag eftersom det är en nyproduktion av bostäder som inte finns ännu. Säljprocessen startar tidigt och det gäller att kunna sprida och visualisera resultatet för intressenter redan nu. Det är stora pengar som investeras när någon köper en bostad så det är viktigt att kunna kommunicera en tydlig bild.

Det är den digitala produktionsbyrån Industriromantik som varit med och tagit fram bildmaterial för hur bostäderna i Karlatornet kommer att se ut.

Har ni satt några kvantitativa mål?
– Nej. Men det finns ett tydligt mål i slutänden. Det är 500 bostäder som ska säljas.