Detta med anledning av morgonens artikel på Dagensopinion å Berghs bokslut för 2013 där det framkom att skolan skulle gå med förlust utan statsbidrag. Berghs fick under 2013 statsbidrag på 6,2 miljoner kronor för Diplomutbildningarna som omsätter 29 miljoner kronor. Samtidigt tar skolan 140 000 kronor per termin för sina kurser.

– Vi får ett litet statsbidrag för två av våra sex utbildningar. Fick vi inte det, skulle vi antingen behöva höja kursavgiften eller minska på utbildningen, säger Pär Lager, vd för Berghs svenska moderbolag Anthon B Nilsen.

Jämfört med andra skolor som Forsman och Beckmans får Berghs en "väldigt liten andel" statsbidrag i jämförelse med andra yrkeshögskolor, högskolor och universitet, anser Pär Lager.

– Hyper Islands yrkeshögskolor finansieras som exempel till merparten av statsbidrag.

Pär Lager skulle inte tacka nej till mer statsbidrag för skolans yrkeshögskoleutbildningar, den så kallade Diplomutbildningen.

– Det skulle innebära att vi kunde sänka studieavgifterna med motsvarande belopp"  

Berghs skickade under 2013 också ett koncernbidrag på 3,25 miljoner kronor till Anthon B Nilsen.

– Det är så vi finansierar verksamheten i moderbolaget, som sköter all ekonomisk administration åt Berghs. Anthon B Nilsen ingår i en norsk koncern med samma namn. Några pengar från det svenska till det norska bolaget har inte skickats vidare i år. – Vi ville konsolidera och ha marginaler. Men då vi delar ut till

Norge går 50 procent till välgörande ändamål. Anthon B Nilsen ägs till 50 procent av en allmännyttig stiftelse. Under 2013 vände svenska Anthon B Nilsen en jätteförlust på -29 miljoner kronor till en vinst på 1,4.  Pär Lager ger en förklaring till den stora förlusten i bokslutet för 2012.

– Vi var tvungna att sätta ett bolag vi hade förvärvat i konkurs. Det hade skett ekonomiska oegentligheter i bolaget och nu har vi polisanmält ägaren.