Organisationens vd Björn Strokirk vänder sig till finansministern Anders Borg med en vädjan om att skrota skatten.
Björn Strokirk skriver att användning av naturgrus har minskat från 70 miljoner ton 1990 till 14,4 miljoner ton 2008 och att det ska vara i linje med riksdagens miljömål.
Skatten på naturgrus har införts för att bygg – och anläggningsbranscherna så långt som möjligt skulle ersätta naturgrus med bergkross för att på det sättet skydda vattentillgångar som är beroende av naturgrus för filtrering av vattnet.
Sveriges Bergmaterialindustri anser att skatten på naturgrus inte haft någon betydelse för att styra användningen av naturgrus.
Björn Strokirk anser att de ”statsfinansiella konsekvenserna” vid skrotning av naturgrusskatten skulle vara marginella. Det rör sig om 190 miljoner kronor årligen. Han hävdar att skatten spelat ut sin roll och att den bara har en effekt: den fördyrar byggandet av broar, skolor och flerbostadshus.
Björn Strokirk ber i sitt brev att få träffa finansministern för att förklara varför naturgrusskatten ska tas bort.
Tonchi Percan