– Rekryteringstjänster ger ökade intäkter i högkonjunktur, omställningstjänster i lågkonjunktur. Bemanningsrapporten visar att rekryteringstjänster i rådande högkonjunktur
är på uppåtgående för att arbetsgivare starkt efterfrågar hjälp att finna arbetskraft, skriver Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen i kvartalsrapporten.
Enligt rapporten som släpptes i maj ökade tjänsteområdet Entreprenad mest under första kvartalet och hade en total omsättning på 156 miljoner, en ökning på 88 procent.
Tjänsteområdet Uthyrning är dock fortsatt störst och står för en omsättning på ungefär 4,5 miljarder, 91 procent av den totala omsättningen i företagen.
De till omsättningen största yrkesområdena under första kvartalet 2011 var Industri och Tillverkning, som landade på närmare 1,2 miljarder kronor. Det yrkesområde som hade den största omsättningsutvecklingen var dock Hotell-, restaurang- och turismbranschen, som hade en ökning på 900 procent under första kvartalet.
Om man ser på omsättningen per region är fortfarande Stockholm den största regionen med 32 procent av den nationella omsättningen under första kvartalet 2011.