Under 2023 ökade Bellbird omsättningen med 10 procent till 80,3 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med drygt 8 procent till 72,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 7 procent till 9,1 miljoner kronor. Rörelsemarginalen föll med 2,0 procentenheter till 12,6 procent.
Antalet anställda ökade från 35 till 37. Personalkostnaden ökade med närmare 7 procent till 52,8 miljoner kronor.