Därmed hamnade omsättningen på 55,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 58 procent till 8,7 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 15,7 (14,5) procent.
Antalet anställda ökade från 20 till 26. Omsättning per anställd ökade med 12,5 procent till 2,13 miljoner kronor. Personalkostnaden ökade med 49 procent till 38,6 miljoner kronor. Personalkostnaden per anställd ökade med 14 procent till 1,48 miljoner kronor.