Kommunikationsbyrån Bellbird lyfter till skillnad från andra byråer under corona-pandemin.

Under 2020 ökade Bellbird omsättningen med 26 procent till 37,8 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 34 procent till 35,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 5,5 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade med 2,9 procentenheter till 15,6 procent.
Antalet snittanställda ökade från 18,5 till 20. Personalkostnaden ökade med 31 procent till 26,0 miljoner kronor.