Influerar-nätverket Beatly ska lämna ut sina influerares målgruppsdata.

Beatlys ska visa influerarnas målgruppsdata öppet och gratis på sin plattform.

”Branschen är fortfarande ny och detta är ett stort och viktigt steg mot vår vision mot att göra det mer öppet och transparent för alla som jobbar med influencers. Genom att öppna upp vår data hoppas vi kunna underlätta och göra att många nya företag vågar satsa på Influencers även framöver”, kommenterar Andreas Eliasson, vd på Beatly.

Beatly har 2 800 svenska influerare på sin plattform för influencer marketing. De flesta av dessa har över 5 000 följare.