BCWs omsättning ökade marginellt med 0,6 procent till 56 miljoner kronor. Byråintäkten ökade dick med 6,8 procent till 41 miljoner kronor. Rörelseresultatet landade på 1,3 miljoner kronor, en uppgång på 31 procent.
Rörelsemarginalen ökade med 0,6 procentenheter till 3,3 procent.
Personalstyrkan ölade från 29 till 31 medarbetare. Personalkostnaden ökade med 7,2 procent till 29 miljoner kronor.