Pr-byrån BCW ökade omsättningen med 29 procent under 2019 bland annat efter att  byrån Burson-Marsteller införlivats.

Omsättningen ökade med 29 procent till 56 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 12 procent till 5,3 miljoner kronor, något som sänkte rörelsemarginalen från 14 till 9,4 procent, räknat på omsättningen.

”Tillväxten är dels en följs av fusionen med Burson-Marsteller, men i huvudsak som en följd av utökade uppdrag från befintliga kunder”,skriver byrån i sitt bokslut.

Personalstyrkan ökade från 23 till 31 snittanställda.

Omsättningen per anställd minskade med 4,2 procent till 1,8 miljoner krononor. Personalkostnaden per anställd låg på 890 000 kronor.