Det är John Mellkvist som kliver på hos BBS med erfarenheter från Brindfors, Hall & Cederquist, Grow, Identity Works och Berghs kommunikationsskola.
 
Frågan är om rekryteringen innebär en förflyttning av BBS position?
– Det här är en förstärkning av vår position. Vi har sedan starten 2007 arbetat hela vägen från strategi till genomförande. Det blir mer och mer komplext i det medielandskap vi har och behovet av övergripande strategisk kompetens som också har förmågan att ta det hela vägen till resultatskapande kommunikation ökar. Med John förstärker vi vårt team av seniora strateger, berättar BBS vd Joachim Berntzon i en mejlintervju.
Öppnar ni ny front mot reklambyråer som Forsman & Bodenfors?
– Vi är en bred reklambyrå som konkurrerar med många andra duktiga byråer, vi vässar oss hela tiden.
 
Varumärkes-expert, är det inte användarupplevelser/UX som är fronten i dag?
–  Användarupplevelser är mycket centralt i allt vi gör, häri ligger också vikten av förståelse för användarna. Analys, planning och positionering är viktigare än någonsin för att lyckas skapa rätt upplevelser för slutkunden.