Det har regeringen beslutat, enligt barn- och äldreminister Maria Larsson (kd) under regeringssammanträdet 11 juni. 
Målgruppen för marknadsföringen är barn och ungdomar. Syftet är att öka deras kunskaper om stöd och hjälp som går att få.