Därmed hamnade omsättningen för 2012 på 26,2 miljoner kronor. Detta kan jämföras med konkurrenten Dagens Media som under samma period minskade omsättningen med närmare 2 procent till 21,8 miljoner kronor.
 
Under 2012 halverade Resumé sin utgivning och kommer nu liksom Dagens Media med en papperstidning varannan vecka. Så har också Resumé kunnat minska personalstyrkan med tre personer till tolv snittanställda. De båda tidningarna har också ungefär samma personalkostnad, drygt 9 miljoner kronor. Den minskade utgivningen banade också väg för sänkta övriga kostnader med 26 procent. På så vis kunde Resumé öka rörelseresultatet från -30 000 kronor till 4,1 miljoner kronor.
 
Resumé lämnade ett koncernbidrag till Bonnier-koncernen på 4,3 miljoner kronor, något som minskade det fria kapitalet med 3,2 miljoner kronor. Soliditeten är nere på 1,5 procent.