Bankföreningen varnar i en debattartikel på den egna hemsidan för att svenska banker kan förlora i konkurrenskraft mot amerikanska om EU, beroende på hur EU-kommissionen inför det nya bankregelverket för kapitaltäckning, Basel 4.

Det är Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen och Johan Hansing, chefsekonom Svenska Bankföreningen, som ha skrivit under debattinlägget.

De anser att Basel 4 kan missgynna svenska banker, som kan få ökade kapitalkraven på 30 procent, medan exempelvis grekiska bankers kapitalkrav skulle öka med 4 procent. ”Baselregelverket kan ytterligare öka ojämlikheten i konkurrensvillkor då amerikanska banker inte drabbas alls lika hårt som europeiska banker av det nya regelverket”, skriver de två företrädarna för Svenska Bankföreningen.

De refererar till en rapport utförd av Copenhagen Economics, som ska visar att de nya kraven kan mötas innebära att bankerna antingen minskar sin utlåning med upp till en fjärdedel, 2 300 miljarder kronor, eller ökar intäkterna genom höjda räntor med runt 30 miljarder kronor per år.

Argumenten är ”goda för att Sveriges regering bör ansluta sig till exempelvis Frankrike och Danmark som redan motsätter sig en ogenomtänkt implementering av det nya regelverket”, skriver Hans Lindberg och Johan Hansing.