Bankföreningen väntar inte in deadline för remisser 18 juni utan skjuter direkt i sank finansdepartementets och finansminister Magdalena Andersson förändrade förslag på bankskatt och kallar den rentav olaglig.

Regeringen kallar skatten för riskskatt och den föreslås gälla för banker och institut med över 150 miljarder kronor i utlåning. I remissen som skickas ut nu ska beskattningen även gälla svenska bankers skulder i utländska filialer, samtidigt som skattesatsen sänks. För 2022 vill regeringen ha en skattesats vara 0,05 procent medan den ska ligga på 0,06 procent från 2023 och framåt. Förslaget beräknas ge ökade skatteintäkter med 5 miljarder kronor 2022 och med ytterligare 1 miljard kronor från 2023.

”Bankskatten kommer att göra det dyrare för svenska företag och hushåll att låna pengar och därmed försämra den svenska återhämtningen efter pandemin. Högre finansieringskostnader fördyrar dessutom de klimatinvesteringar som är nödvändiga för att Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet”, kommenterar Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Bankföreningen anser vidare att konkurrensen mellan svenska och utländska banker ”snedvrids i än större omfattning jämfört med tidigare förslag”.

”Konflikten med EUs statsstödsregler kvarstår och därför är det vår bedömning att skatten är olaglig. Det är dessutom anmärkningsvärt att regeringen går vidare med ett förslag som enligt både Finansinspektionen och Riksgälden riskerar att försvaga den finansiella stabiliteten”, kommenterar Hans Lindberg.