Svenska Bankföreningen har hittat en ny styrelseordförande efter Birgitte Bonnesen, som har lämnat sitt jobb som vd för Swedbank, efter SVT granskning av bankens affärer i Baltikum.

Nu ordförande för bankernas branschförening är Johan Torgeby, vd och koncernchef i SEB. Carina Åkerström, vd och koncernchef för Handelsbanken har valts till ny vice ordförande.

Johan Torgeb bjuder på en mejlad programförklaring:

”En väl fungerande banksektor är viktig för Sveriges ekonomi, företagande och tillväxtmöjligheter. Finanssektorn har dessutom en nyckelroll i att stödja omställningen till ett hållbart samhälle. I dessa tider, när förtroendet för vår bransch prövas, kommer Bankföreningen bli en ännu mer aktiv röst för att diskutera de utmaningar vi står inför och den samhällsnytta som bankerna bidrar till”.

bankföreningens styrelse
Johan Torgeby, SEB, ordförande
Carina Åkerström, Handelsbanken, vice ordförande
Anders Karlsson, Swedbank
Martin A Persson, Nordea
Berit Behring, Danske Bank
Sven Eggefalk, Länsförsäkringar Bank
Johanna Cerwall, Skandiabanken
Jan Olsson, Deutsche Bank
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen