Syftet är att hindra att bankkunder blir utsatta för bedrägerier när kriminella ringer upp. Kampanjen består bland annat av filmer, displayannonser och printannonser och ska visas i tv, 64 tidningar och sociala medier. Till kampanjen hör även kampanjsajten Svårlurad.se.

”Vill vi uppmärksamma problemet och komma med konkreta tips och råd om hur man själv kan skydda sig och sina närstående”, kommenterar Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen.

arbetsgrupp, Priority
Angelica Stebrant, kundansvarig
Alva Ohlsson, projektansvarig
Louise Berling Kelpe, ad
Linnea Anckers, designer
Mathilda Helenasdotter, designer
Martin Nunes Petersson, copywriter
John Björelind, copywriter
Daniel Olsson, pr
Niklas Kjellberg, pr