På senare tid har de svenska bankerna fått möta en allt aggressivare finansminister. Anders Borg (m) har bland annat kallat bankdirektörer för giriga och rasat mot Swedbanks utdelningar, som han menar är ansvarslösa.
– Jag vill inte kommentera den dialog som Anders Borg fört med Swedbank, men det jag kan säga är att både Riksbanken och Finansinspektionen gått ut efter Borgs uttalande och sagt att de inte ser något anmärkningsvärt med vad Swedbank gjort, säger Svenska Bankföreningens chefsekonom Johan Hansing.

Sedan finanskrisen 2008 har trycket på banker runt om i världen ökat och reglerna har skärpts. Enligt Johan Hansing rör det sig om dels regler som syftat till att rätta till de brister som legat till grund för finanskrisen, dels mer politiska regler.
– I Storbritannien har man till exempel infört en bankskatt, endast avsett att straffa bankerna.

 
Även i Sverige har bankerna svettats. Huvudlinjen i svensk bankpolitik har, enligt Johan Hansing, varit att svenska banker ska regleras ännu hårdare än vad internationella överenskommelser säger.
– Det har både Anders Borg och vissa myndigheter vid många tillfällen varit väldigt tydliga med, och det är något som vi tycker är underligt, säger Johan Hansing och fortsätter:
– Vi tycker att Sverige ska följa de regelverk som bankerna globalt följer. Man ska ställa samma krav på en svensk bank som på en tysk, japansk eller amerikansk bank.
Han säger att banksektorn är ett mycket konkurrensutsatt område, och att de hårdare reglerna riskerar att försämra de svenska bankernas konkurrensvillkor jämfört utländska banker.
– En annan aspekt är att Sverige då har annorlunda regler. Ta en bank som Nordea, som har verksamhet i väldigt många länder utanför Sverige. De tvingas till att ha två skilda regelverk, ett för Sverige och ett för övriga Europa. Själva grundsyftet med EU-projektet med finansiella tjänster är att man ska ha ett regelverk att följa.
 
Samtidigt har banker och andra företag i Sverige uppmuntrats till att söka sig utanför landets gränser och etablera sig utomlands, säger han vidare.
– Att man nu ska straffas för det känns märkligt.
 
Hur kommer det sig att Anders Borg gått ut så hårt mot bankerna?
– Det ska du egentligen inte fråga mig om. Men ett skäl som man har anfört är att man tycker att svenska banker är för stora, i förhållande till landets storlek. Anders Borg menar att om bankerna får problem, då får landet problem.
 
Ardalan Samimi