Omsättningen i Adaktusson Media, minskade omsättningen med 40 procent till drygt 1,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet backade från 496 000 till en rörelseförlust på -678 000 kronor. Då drog bolagets styrelse och vd 1,2 miljoner kronor i personalkostnader.
Bolagets ägare gick in med ett aktieägartillskott på 500 000 kronor.
Adaktusson Media bedriver "publicistisk verksamhet", moderatoruppdrag och föreläsningar.