Omsättningen för Axicom ökade 22 procent till 7,3 miljoner kronor. Det är dock 13 procent lägre än omsättningen för 2013.
 
Under 2015 ökade Axicom rörelseresultatet med 114 procent till 2,5 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 15 procentenheter till 35 procent. Ägarna (WPP) tyckte detta var så framgångsrikt att de tog ute 1,7 miljoner av vinstmedlen.
Antalet anställda ökade efter nyrekryteringar med en till  6 snittanställda.