Under 2010 förvärvades byrån av Cohn & Wolfe och har också flyttat in i samma lokaler på Drottninggatan i Stockholm. Byrån är särskilt inriktad på it och telekom.
Under 2010 minskade omsättningen med 18 procent till 9,97 miljoner kronor.
Byrån sparade dock in drygt 2 miljoner kronor på externa kostnader och lyckades därmed ökar rörelseresultatet därmed 7,5 procent till 2,1 miljoner kronor.
De totala lönekostnaderna låg minskade från 4,8 till 4,5 miljoner kronor. Vd höjde dock lönen från 979 000 kronor till 1,1 miljoner kronor.
Personalstyrkan minskade med en person till i snitt 7 anställda.