Axess Publishing ägs av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamåls  dotter bolag Nordstjernan Holding.Sedan tio år har PJ Anders Linder agerat både ansvarig utgivare och vd, men han går nu in i en ny roll som senior rådgivare för Ax:son Johnsonstiftelsen. Han ska även fortsatt vara sekreterare i stiftelsens styrelse, men även jobba som programledare och moderator för Axess. Sammantaget ska han lägga 60 procent av sin tid på dessa sysslor.

Den 1 september efterträds han av Nina Solomin, kulturredaktör på tidningen Fokus.

–  Vi hade en lång rekryteringsprocess med många personer och hade tur som fick Nina som är en mycket kompetent person, säger Kurt Almqvist, vd för Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Han går även in som vd för Axess Publishing.

Skiftet av chefredaktör ska ses i ljuset av att Axess har gjort en strategisk översyn av framförallt tv-kanalen Axess TV.

– Det händer en hel del här och vi jobbar både med kontinuitet och förändring. Nyckelmeningen är ’same but different’.

Axess har med hjälp av inhyrda konsulter analyserat tv-kanalens publiksiffror och publikens demografi för tv-kanalen som främst sänds via olika tv-paket, som Telia. Telenor och Tele2.

– Vi kom fram till att när vi startade låg vår tittarandel på 0,6-0,7 procent. Då låg Kunskapskanalen på 1,7 procent. Vi ligger kvar på vår andel, men Kunskapskanalen har kommit upp i 6-7 procent. Då måste man fråga sig vad de har gjort rätt, säger Kurt Almqvist och lägger till:

– Sedan kan man konstatera att tittarna är otroligt nöjda men tycker att vi har för mycket repriser.

Axess har även analyserat programmen som distribueras via Youtube.

– Där kan vi se att vi har en mycket stor förbättringspotential. Program som Förklara din forskning har skrämmande låga tittarsiffror.

Axess har även en del utmaningar vad gäller målgruppernas demografi.

– Majoriteten av våra tittar är äldre personer och de tittar linjärt. Vi har en överrepresentation av folk med högskoleutbildning, men vi ser en stor utvecklingspotential när det gäller att nå yngre tittare.

Kurt Almqvist ser två vägar framåt:

– Vi ska vässa programformaten.

– Vi har blivit rekommenderade av våra konsulter att ta fram en app.

Tiktok?

— Ja, det var en bra fråga. Jag tar med mig det medskicket.

Axess ska dock inte lämna sin nisch:

– Vi ska vara den självklara tillhandahållaren av seriösa och vetenskapliga kulturprogram.

Axess har även bestämt att Johan Hakelius, PJ Anders Linder och Nina Solomin ska göra var sin tv-serie. Johan Hakelius som göra fyra program ska spegla det som sker i globalt i omvärlden, PJ Anders Linders program ska ta upp ”de stora frågorna” medan Nina Solomins program utgår från kultur.