Dagens Opinion försöker reda ut varför det fackliga samarbetet Saco Utbildning körde igång direkt efter att Lärarförbundet (tco) och Lärarnas Riksförbund (saco) hade diskuterat ett samgående på vardera kongress. Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund ger sin syn på saken.

Vad handlar Saco Utbildning om?
 – Inom Saco har vi många professioner och alla bygger på en stark utbildningspolitisk grund. Vi har också olika samarbeten och nu har vi ett även inom utbildning, säger Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund.

Vad ska ni göra inom Saco Utbildning?
 – Vi tittar på vilka gemensamma frågor ni har i förbunden och samarbetar i opinionsbildningen. Där vi har en gemensam syn och analys ska konkretiserar frågorna som vi ska driva. Det kan vara finansieringen av skolan i Sverige eller att staten ska ta över ansvaret för skolan.

Matz Nilsson betonar att kompetensen i alla Sacoförbund ska tas tillvara.

Vem tog initiativet till Saco Utbildning?
 – Vi började prata om samarbetet med Lärarförbundet för rätt länge sedan. Det var i Skolkommissionen vi började diskutera det. Vi var överens om exempelvis likvärdighetsprincipen och kunde rada upp många frågor. Nu formaliserar vi samarbetet och får in en aktiv dialog. Vi sitter just i ett sådant möte idag (tisdag).

Ni presenterade Saco Utbildning direkt efter att Lärarförbundet hade avslutat sin kongress om förbundets organisation och ett samgående med konkurrenten Lärarförbundet. Varför just då?
– Innan kongressen påbörjade vi samarbetet. Men vi presenterade det efter kongressen.

Är detta ett sätt att för Saco att undvika en fusion mellan Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet?
Det har jag ingen kunskap om. Vi ser det snarare som ett sätt stärka det utbildningspolitiska arbetet i federationen (Saco) och det är angeläget att vi får till. Och att vi får ute en bättre utväxling i opinionsbildningen.

Vad har det här med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund planer på ett samgående att göra?
– Vi har inte varit involverade. Men vi har själva fått frågan om vi är intresserade av ett samgående från både (Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet).  Men vi har ingen plan på ett samgående. Vi har ledarna i fokus medan de har lärarna i fokus. Som förbund (Skolledarna) kommer vi att ha ledarna i fokus medan de har lärarna. Vi som förbund kommer aldrig att inordna oss i något förbund som organiserar medarbetarna till cheferna.