Undersökningsföretaget Augur fortsätter att leverera miljonvinster, men ägarna ställer in vinstutdelningen.

Under 2019 minskade omsättningen för Augur med 2 procent till 42,4 miljoner kronor. Samtidigt ökade personalkostnaden för de fortsatt 27 snittanställda med 4,4 procent till 23,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 31 procent till 4,2 miljoner kronor. Rörelsemarginalen föll med 44 procentenheter till 38 procent.
För räkenskapsåret 2018 tog ägarna ut 4,5 miljoner av vinstmedlen.
Men för 2019 håller ägarna inne vinstutdelningen för att ”skapa förutsättningar att sa bra som möjligt hantera den osäkerhet som nu råder”, läs corona-pandemin.