Den nya positionen lyder ”Teknologier som formar framtiden”. Grundfärgen är numera mörkgrön. Det klassiska blå-vita varumärket kommer att användas av Atlas Copco, som ett av bolagen i koncernen. Gruppens andra bolag kommer att jobba vidare med sina respektive märken.

“Framöver kommer det nya varumärket för Atlas Copco Group att fungera som ett paraply för samtliga varumärken inom koncernen, inklusive Atlas Copco. Det möjliggör för alla våra varumärken att behålla sin individualitet, samtidigt som vi visar på styrkan i att vara en del av något större”, kommenterar   satt en viktig del av vår strategi,” säger Mats Rahmström, koncernchef för Atlas Copco Group.

Arbetet har genomförts med ”interna resurser”.

Dagens Opinion söker mer info