Föreningen gör ett rörelseresultat på 736 000 kronor år 2012. Dock minskar omsättningen något från 17,0 till 16,8 miljoner kronor. Personalstyrkan bantades med en tjänst till fem snittanställda.