Efter två år går han tillbaka till sin förra tjänst som public affairs-chef för kommunikationsbyrån Prime.

Det är Jonas Hellman som nu går tillbaka till tjänsten som pa-chef på byrån. Han berättar via mejl:

”Min efterträdare för två år sedan Billy McCormac rekryterades av en konkurrent. I den situation som uppstod var det naturligt för mig att återgå i rollen som public affairs-chef för att bidra till stabilitet. Eftersom jag redan var chef för politik och samhällsanalys låg det närmast till hands.

Hur känns det att gå tillbaka?

”Jag känner mig taggad och det känns som ett steg framåt, både för mig och Prime. Uppdraget är att utveckla Primes public affairs-erbjudande utifrån ett nytt läge. Jag har fått en ny parhäst, Annachiara Torciano som tidigare bland annat har varit europeisk pa- och hållbarhetschef för Samsung. Hon tillför nya perspektiv och vi jobbar bra tillsammans. Planen är att vi stegvis ska stärka laget.

Vad tänker du ta tag i, vad behöver göras?
”Vi har gott om public affairs-kompetens inom Prime, men vi behöver bredda vårt erbjudande. Idag möter vi konkurrenter som är specialiserade inom public affairs, som Rud Pedersen och Nordic PA. Under senare år har vårt erbjudande gentemot fastighetsbranschen gått väldigt bra. Vi ser möjligheter att växa inom digitala tjänster, energi, transport, vård och andra branscher.

Hur påverkas ni av corona?
”Alla påverkas av corona och det skapar helt nya behov. Företag blöder och söker kontakt med politiken av detta skäl. De behöver förklara sin roll i samhället och kommunicera även till allmänheten varför de agerar som de gör. Sedan någon vecka befinner vi oss i ett ekonomiskt undantagstillstånd, frågan är hur länge det varar. Prime har lyckligtvis flera stora myndigheter bland kunderna, vilket i ett läge som detta ökar stabiliteten.

Många pratar ju digital public affairs nu för tiden, några tankar kring det?
”Uppdelningen mellan digital och analog kommunikation tillhör historien. Digitala redskap och digital kommunikation är självklarheter och måste vara en integrerad del av varje erbjudande, inte något särskilt erbjudande. Sedan tror jag att en bieffekt av corona är att vi alla tvingas bli mycket mer digitala. Det kommer förstås att påverka även behoven och tjänsterna inom public affairs”.

Vad får du för lön?
”Samma som tidigare. Jag har åtagit mig uppdraget främst för att det är viktigt och intressant”.