– Det här är ingen ny förälskelse, utan vi har haft ett bra samarbete under en längre tid, säger Aspektas vd, Magnus Dahl.

     

Öresundsregionen är i fokus för sammanslagningen och Aspekta Trinskjaer har från start ett tjugital aktiva kunder, varav flera är gemensamma ”Öresundskunder”. Från den svenska sidan tar Aspekta med sig bland andra Helsingborg stad och Region Skåne.

 

– Vi ska vara det ledande pr-bolaget med starkt fäste även i Danmark. Inte minst med hjälp av de svenska uppdragsgivarna som har intresse i Danmark. Men det här är inget som sker över en natt, utan är en process som växer fram.

 

Inför 2011 förändras även Aspektas ägarstruktur. Linda Molin, teamledare och konsult, går in som partner, och Thomas Paulsson, vice vd ökar sin ägardel. De äger 4 respektive 44 procent av bolaget. Magnus Dahl äger resterande 52 procent.

Aspekta Trinskjaer ägs till 70 procent av Aspekta och till 30 procent av Michael Trinskjaer.