Lastbilskoncernen Volvo delar ut sitt Miljöpris till en arktisk forskare.

Det är ekologiprofessorn Terry Chapin som får ta emot Volvos Miljöpris 2019. Han utför på tundran i Alaska och Sibirien och var en av de första forskarna som började kartlägga konsekvenserna av den smältande permafrosten.

Terry Chapin har också utvecklat begreppet Jordens förvaltarskap (Earth Stewardship). Det är riktlinjer inom etik och ekologi som ”syftar till att behålla biologisk mångfald och biosfärens livsuppehållande system”.

Prissumma ligger på 1,5 miljoner kronor. Priset delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 7 november 2019.

Volvo delar sedan 30 år ut sitt miljöpris och hänger liksom föregående år på veckan där Nobel-priserna delas ut.

Pristagaren utses av  en jury. I den sitter: professor Will Steffen (ordförande), professor Mary Scholes  professor Peijun Shi  Dr. Sybille van den Hove samt professor Kazuhiko Takeuchi.