Elinor Odeberg kommer senast från Finansdepartementet. Där var hon politiskt sakkunnig med särskilt ansvar för internationell ekonomisk politik. Elinor ersätter Sandro Scocco som gick till Vänsterpartiet i slutet av 2020. Hon var även huvudsekreterare i Socialdemokraternas arbetsgrupp för fördelningspolitik och rättvisa som Magdalena Andersson var ordförande för, som mynnade ut i en rapport som Magdalena Andersson baserade en uppmärksammad debattartikel på.

–  Jag har jobbat som utredare i många år och det tar jag med mig in i denna roll. Det ska bli roligt att få vara med i debatten igen, säger Elinor Odeberg.

Hur gick det till när du fick jobbet?
 – Jag blev kontaktad, tillfrågad helt enkelt.

Vad tänkte du då?
 – Att det var ett spännande förslag och ett spännande arbete. Arena Idé är en unik röst med tvärfacklig finansiering och hög akademisk verkshöjd och med många kunniga personer knutna till tankesmedjan.

Vad ska du åstadkomma?
 – Jag hoppas kunna bidra till en mer progressiv opinionsbildning och göra avtryck i den politiska debatten. Vi har ett ansträngt läge med höjda räntor, stigande inflation och en ny högerregering. Jag tror det blir många viktiga frågor att bevaka.

–  Jag kommer att vara en del av tankesmedjan och i huvudsak ägna mig åt samhällsekonomiska frågeställningar, det blir både seminarier och debattartiklar och kanske en och annan bok, så både långa och korta bollar.

Vad blir skillnaden nu jämfört med när Sandro Scocco hade jobbet?
– Jag utgår nog inte riktigt från honom i hur jag definierar mig själv, annat än att han var uppskattad här.

Är det några särskilda frågor du ska driva?
– För mig känns det naturligt att hålla fokus på inflationen och det rådande ekonomiska läget, men även bevaka välfärdens finansiering med tanke på bristen på personal, svårigheter att hitta personal men även ett vikande skatteunderlag.  Det blir också fokus på fördelningspolitiken.

Hur ser du på M-regeringens första budget?
– Med en stundande lågkonjunktur och en hög inflation behöver man rikta insatserna mot låginkomsthushållen, stötta kommuner och regioner och få bukt med arbetslösheten, men tyvärr gör regeringen i stället en u-sväng i miljöpolitiken och sätter välfärden på svältkur.

Vad sticker ut mest i budgeten?
– Jag reagerade förstås på att den största satsningen man gör är att sänka bränsleskatten när man vet att förra gången gick var fjärde skattekrona till bränslebolagen och ur klimathänsyn är det helt felaktigt.

Vilka delar i budgeten kommer ni/du att opinionsbilda kring?
– Det viktigaste är fokusera på är välfärdens finansiering. Hur välfärden ska klara svältkuren man nu är satt på när kommuner och regioner inte kompenseras för kostnadsökningarna. Det riskerar inte bara att leda till nedskärningar, utan även att man tvingas höja kommunalskatten, inte minst i glesbygdsområden.

Finns någon anledning till beröm?
– Nivå på a-kassan behålls, det är förstås jätteviktigt.

Vad får du för lön?
– Det är mellan mig och min arbetsgivare. Men i regel ska man försöka gå upp i lön när man byter jobb, tycker jag.